ماسک صورت

ماسک صورت، ماسک های تهیه شده از گیاهان و انواع میوه ها برای پاکسازی عمیق پوست، بستن منافذ تغذیه پوست، روشن و باز شدن رنگ چهره و گاهی درمان مورد استفاده قرار می گیرند. این ماسک ها چربی پوست را تنظیم کرده و باعث بالا رفتن رطوبت پوست و در نتیجه آن طراوت و زیبایی پوست می گردند